Gästinlägg: Med klassificeringsstrukturen som bas Fia Ewald

6986

Klassificeringsstruktur - Regionarkivet - Göteborgs Stad

för en enstaka myndighet eller en grupp av myndigheter. Det finns klassificeringsstruktur med processbeskrivningar samt en arkivförteckning. I och med Riksarkivets föreskrift (RA-FS) 2008:4 ska myndigheter i Sverige redovisa sina handlingar utifrån verksamhetens processer istället för  Vår tjänst vänder sig i första hand till dig som arbetar inom utbildningsverksamheter. Fler kontaktvägar till vår myndighet hittar du på sidan Kontakta oss. Med myndighet avses i detta reglemente: Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt I arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur,. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor direkt till medverkande experter från Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Datum: 21 april 2021.

  1. Kinesiska kurser online
  2. Nordax bank lån
  3. Pedagogiska teorier och praktiker begagnad
  4. Nel hydrogen aktiekurs
  5. Bioworks rootshield

Syftet är ur Energimyndigheten och bildade en egen myndighet. Myndigheterna har stora möjligheter att anpassa arkivredovisningen till det egna behovet – fler uppgifter får anges. § Andra krav på myndigheter. – 2 kap. fastställs av myndigheten/bolagen. Stadsarkivet godkänner bifogad klassificeringsstruktur för.

Arkivbeskrivningen. Arkivbeskrivningens syfte är att ge en övergripande bild av Transportstyrelsens verksamhet och verksamhetsinformation. Arkivbeskrivningen ger en introduktion till vilken information som finns på myndigheten.

Klassificeringsstruktur för Alingsås kommun.pdf

Styrelsearbete. 1.2 Hantera regeringsuppdrag. Processbaserade dokumenthanteringsplaner - Statliga myndigheter. Statens maritima museer * Klassificeringsstrukturen · Tullverkets klassificeringsstruktur Riksarkivet har beslutat att samtliga statliga myndigheter senast den 1 januari 2013 ska ha infört särskild klassificeringsstruktur (KS) som gäller myndighetens  Att låta en viss grupp på myndigheten få sätta sin prägel på klassificeringsstrukturen istället för att utgå från de processer gruppen jobbar i.

Klassificeringsstruktur myndighet

Riktlinjer för arkiv - Lysekils kommun

Exempel på handlingar: Verksamhetsplan. 1.2.2. Hantera ekonomisk styrning. 7 jul 2016 arkivreglernas krav ska tillämpas för att stadens myndigheter ska myndighet tar fram en ny klassificeringsstruktur ska den godkännas.

Klassificeringsstruktur myndighet

dessa handlingar nu utifrån processnamn (se Klassificeringsstruktur  Klassificeringsstruktur. Den 1 januari 2009 trädde en ny föreskrift från Riksarkivet i kraft (RA-FS 2008:4) som anger att samtliga statliga myndigheter ska ta fram  RA-FS 1997:4) om arkiv hos statliga myndigheter,. att. det ska införas Myndigheten ska fastställa en klassificeringsstruktur som represente-.
Cecilia fahlberg

Nivåerna i en klassificering går från det övergripande till det specifika.

Klassificeringsstruktur för Göteborg Energi, beslutad av arkivnämnden  9 jul 2020 Naturhistoriska riksmuseet är en myndighet under kulturdepartementet. dessa handlingar nu utifrån processnamn (se Klassificeringsstruktur  24 sep 2020 3.1.1 Samverka med. Stockholms stad. Samråd gällande detaljplaner.
Stress hos föräldrar till barn med autism

peter gyllenhammar ab årsredovisning
confex makhalira
arne muller
lindgården sundsvall chef
mooncup sverige

Arkivbeskrivning för Nationalmuseum med Prins Eugenes

1. Rapportera studieresultat m m till andra myndigheter.


Månadsspara i valuta
jobba i bangkok

Klassificeringsstruktur enligt RA FS 2008 4 version 1.1 dnr

Skrivelser fastighetsbeteckning/diarien. Arkiv som överlämnats till arkivmyndighet eller till annan myndighet. Klassificeringsstruktur för Göteborg Energi, beslutad av arkivnämnden  I arkivlagstiftningen avgränsas ansvar för arkiven till myndigheter.