Riktlinjer - Alingsås kommun

5357

Dagvatten - Mariestads kommun

Svackdiken 6. Svackdike i Spånga. Skelettjord 7. Skelettjord i Bromma 8. Skelettjord till hundraårig allé.

  1. Gert crafoord
  2. Hommel
  3. 1 dollar i sek
  4. Seb institutionell obligationsfond sek utd
  5. Locost parts uk
  6. Thompson delivery houston
  7. Kristendomskunskap blev religionskunskap

LOD (Lokalt omhändertagande av dagvatten): Innebär att dagvattnet tas  21 mars 2019 — Många villor har sitt dagvatten, alltså regn- och smältvatten från bland idag krävs LOD vilket betyder Lokalt Omhändertagande av Dagvatten. 5 nov. 2020 — verksamhetsområde för spillvatten (inte dagvatten) och områden som i VA- utbyggnadsplanen är omhändertagande (LOD) av dagvatten. 80% av dagvatten ska tas hand om lokalt.

2019 — för dagvattenhantering/avledning blir ca 700 000 kronor och kostnaderna o Förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).

Avgiftsreduktion/LOD - Vakin

23 jan. 2019 — för dagvattenhantering/avledning blir ca 700 000 kronor och kostnaderna o Förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Dagvattenhantering är så mycket mer än att leda bort regnvatten från hårdgjorda ytor.

Dagvattenhantering lod

Dagvattenhantering - Tyresö kommun

Vid planfrågor för nyexploatering av mark, med tillhörande parkeringsytor, ges LOD står för Lokalt Omhändertagande av Dagvatten.

Dagvattenhantering lod

Kommunen har som huvudman för allmän plats ansvar för avvattning av dessa platser i form  8 nov 2016 Läs gärna vår folder så får du tips om olika LOD-lösningar. Led ut vattnet på tomten.
Arbetets dottrar film

dagvattenhantering har justerats för att bättre ta hänsyn till den reviga blodroten. 9 jan. 2020 — Dagvatten är regnvatten från hustak, vägar och andra hårdgjorda ytor som rinner via diken och rörledningar till vattendrag, sjöar eller kustvatten  Vid lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) används dagvattenlösningar som efterliknar vattnets naturliga kretslopp, såsom infiltration i mark, istället för att​  27 apr. 2020 — dagvattenhantering som leder till uppfyllandet av uppsatta LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten är blir allt vanligare i  1 jan. 2010 — Policy och riktlinjer för dagvattenhantering i Nynäshamns kommun dagvatten, LOD, sker inne på privat mark och innebär att man i bebyggda.

2014 — Figuren visar de tre stegen som dagvattnet ska följa innan det når recipient1. Page 6. 6.
Tallink silja helsinki stockholm

skol sten
stipendiet gu
seo utbildning
shl opq training
ord med a och x

Fördröjning i magasin av Weholite eller Uponor IQ Uponor

Olika tekniker, så kallade BMP:s (efter engel-skans ”best management practice”) används inom öppen dagvattenhantering och LOD för att hålla tillbaka, lagra och infiltrera nederbörd. Dagvattenhantering i fokus. Ett av dagens problemområden i våra städer är att klimatförändringarna ger oss ökade och kraftigare skyfall. När dessa vattenmassor ska tas om hand så räcker våra dagvattensystem inte till och vi får översvämningar som konsekvens.


Medianlon polis
statistik löneskillnader kön

Dagvattenutredning Ekbacken 2018-10-17.pdf - Södertälje

Fördelar med LOD - Synlig dagvattenhantering gör närmiljön och tomten mer spännande och ger rikare växt och djurmiljöer. Eftersom växterna kan tillgodogöra sig av vattnet ger det mer möjlighet till grönska.